خودروهای 2022

کاتالیزور چیست ؟

/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

اتومبیل ها هنگام کار مقدار زیادی دود و گاز تولید می کنند که به آن گازهای گلخانه ای نیز گفته می شود. انتشار گازهای گلخانه ای به آلودگی هوا کمک می کند ، به همین دلیل قانون هوای پاک در سال 1963 در ایالات متحده تصویب شد تا به کاهش میزان آلودگی تولید شده در صنایع مختلف کمک کند.