آخرین بنزینی MINI که در سال 2025 به بازار عرضه شد

آخرین بنزینی MINI که در سال 2025 به بازار عرضه شد

/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-mini-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2025-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF

MINI فقط تا سال 2030 اتومبیل های کاملاً برقی به فروش می رساند و آخرین خودروی بنزینی این برند در سال 2025 به بازار عرضه می شود. شرکت اصلی آن ، BMW ، تأیید کرد که مارک MINI موتورهای بنزینی ، دیزلی و هیبریدی را به موقع کنار می گذارد تا با انگلستان مطابقت داشته باشد. ممنوعیت اتومبیل های جدید با سوخت متعارف.