آموزش رنگ خودرو

آموزش نقاشی خودرو(رنگ خودرو)

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

وقتی به اتومبیل نگاه می کنید ، یکی از اولین مواردی که احتمالاً متوجه می شوید رنگ و وضعیت رنگ آن است. یک لایه براق و یکنواخت از رنگ ، وسیله نقلیه را بسیار مطلوب تر می کند ، در حالی که رنگ بریده و محو شده می تواند بلافاصله ارزش خودرو را کاهش دهد.