آموزش مکانیکی

چه زمانی مواد افزودنی روغن موتور ضروری هستند؟

/%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

برای اینکه هر موتور واقعاً مانند یک ماشین روغن کاری شده خوب کار کند ، روغن باید حاوی مواد افزودنی خاصی باشد. مواد افزودنی روغن موتور ترکیباتی هستند که به روغن در انجام عملکردهای مشخص شده در موتور کمک می کنند ، مانند روغن کاری ، خنک کننده موتور ، از بین بردن آلاینده ها و به حداقل رساندن اصطکاک.