تکنسین تعمیر بدنه خودرو

آموزش تمیز کردن ترمز خودرو

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

برای هر صاحب اتومبیل ، ترمزهای تمیز و با نظم اساسی کلید سواری نرم و راحت هستند. به همین ترتیب ، تمیز کردن منظم ترمزها قسمت مهمی از تعمیر و نگهداری خوب خودرو است. اما دقیقاً چگونه کار می کند؟ چگونه شخص موفق می شود پس از مدت زمان طولانی به طور مثر همه زباله ها ، آلودگی ها و گرد و غبار را كه به طور مرتب روی ترمزها جمع شده است ، پاك كند؟ این همیشه آسان نیست ، اما درک فرآیندهای مناسب تمیز کردن ترمز برای یک کار خوب ضروری است.