خودروهای هیبریدی

هدف جدید جنرال موتورز برای سال 2035

/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2035

به دنبال افزایش تقاضا برای تلاش های سازگار با محیط زیست ، جنرال موتورز اطلاعیه جدیدی منتشر کرده است که مورد توجه ویژه علاقه مندان به خودروهای هیبریدی و برقی است. تا سال 2035 ، جنرال موتورز قصد دارد تا وسایل نقلیه الکتریکی بیشتری تولید کند و آن را به بیشترین تعداد خط تولید خود تبدیل کند. و پنج سال دیگر ، جنرال موتورز قصد دارد کاملاً خنثی از نظر کربن باشد.