صورت تراش CNC

آموزش CNC

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-cnc

از اندازه گیری و تحمل هندسی گرفته تا آسیاب ، تراش و آسیاب ، اصطلاحات مختلفی وجود دارد که باید بدانید وقتی صحبت از دنیای ماشینکاری کنترل عددی رایانه (CNC) می شود. اگر در صنعت تازه کار هستید ، این می تواند ترسناک باشد - اما هنگامی که کار را یاد بگیرید ، این مفاهیم ماهیت دوم پیدا می کنند.