علل و نشانه های گرم شدن بیش از حد موتور

علل و نشانه های گرم شدن بیش از حد موتور

/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1

چه به دلیل قدیمی بودن وسیله نقلیه و چه به دلیل گرمای زیاد خارج ، وسایل نقلیه به راحتی گرم می شوند. با این حال ، گرمازدگی منظم محصول جانبی یک مشکل جدی تر است ، و یک مشکل که باید توسط یک مکانیک خودرو برطرف شود. یک مکانیک اتومبیل حرفه ای می تواند علت اصلی این مشکل را شناسایی کند - چه با وجود مایع خنک کننده ، خود موتور و چه غیر از این - و آن را برطرف می کند تا راننده در اسرع وقت به جاده برگردد.