فروشگاه استوک قطعات خودرو

فولکس واگن 2021

/%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-2021

فولکس واگن ID.4 2021 اولین اتومبیل برقی ارزان قیمت نیست ، اما VW معتقد است که این اتومبیلی خواهد بود که در نهایت دنیا را به سمت برقی شدن سوق می دهد.