لامبورگینی 2021

نگاهی به لامبورگینی آونتادور 2021

/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-2021

چند اتومبیل با زحمت مشابه این ماشین قدیمی و جدید را با هم مخلوط می کنند؟ لامبورگینی آونتادور 2021 یکی دیگر از ابرخودروهای فوق العاده زیبا از یک سازنده ایتالیایی است که یکی دو چیز راجع به آن می داند.