مدل های جدید عرضه تویوتا یاریس کراس اعلام شد

مدل های جدید عرضه تویوتا یاریس کراس اعلام شد

/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

تویوتا یاریس کراس چهار چرخ متحرک جدید ، کوچکترین SUV شرکت استتویوتا یاریس کراس دینامیک - جلو 3/4 نمای 23SUV جدید توسط همان پلت فرم Yaris جدید پشتیبانی می شوددارای پیشرانه هیبریدی با هر دو مدل جلو و چهار چرخ محرکپیش سفارش ها در مه 2021 افتتاح می شوند