مکانیکی

علائم خرابی سر سیلندر

/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1

سر سیلندر بالای سیلندرهای داخل بلوک موتور را آب بندی می کند. همچنین ، هد شامل دریچه ها (و گاهی اوقات میل بادامک) است که اجازه می دهد مخلوط هوا / سوخت وارد موتور شود و گازهای خروجی از آن خارج شود. واشر سر یک مهر و موم بین بلوک موتور و سرسیلندر ایجاد می کند.