نحوه تست پلاگین های برقی به روش صحیح

نحوه تست پلاگین های برقی به روش صحیح

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD

مطمئناً ، از آنجا که بسیاری از مسائل مختلف باعث شروع سخت می شود ، برای تعیین اینکه مقصر شاخه های برقی هستند ، باید عیب یابی کنید. خبر خوب این است که شما می توانید با استفاده از یک مولتی متر دیجیتال (DMM) یک تست ساده مقاومت در برابر درخشش برق را انجام دهید.