هشدار خروج از خط چگونه کار می کند

هشدار خروج از خط چگونه کار می کند؟

/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

هشدار عبور از خط و هشدار خروج از خط از وسایل کمکی الکترونیکی رانندگی هستند که به شما کمک می کنند خودروی شما در یک مسیر مستقیم قرار بگیرد. اگرچه به نظر آسان می رسد ، اما این فناوری ها در جاده های باریک یا رانندگی طولانی و خسته کننده مفید هستند. آنها نیز به طور فزاینده ای رایج می شوند. برای تهیه اتومبیل با هر دو (یا هر دو) دیگر نیازی به بودجه شش رقمی ندارید.