چهار علامت گویای دینام معیوب

چهار علامت گویای دینام معیوب

/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8

هر زمان که با دینام وسیله نقلیه مشکلی پیش بیاید ، علائم زیادی وجود دارد که ممکن است خود را نشان دهد. شما ممکن است از قبل از دینام به عنوان محلی که برق باتری اتومبیل تا حد زیادی ذخیره می شود و همچنین عملکرد آن برای شارژ مجدد باتری ، آگاه باشید.