گرم شدن ماشین در تابستان

علت گرم شدن بیش از حد خودرو در تابستان

/post-62

گرمای تابستان ها همیشه گرم و طاقت فرساست. این به خصوص برای افرادی که مجبورند با رانندگی از محل کار خود رانندگی کنند ، در حالی که گرما را تحمل می کنند ، بسیار سخت است.