آموزش ماشین

بهترین سیستم های خودرو برای سرگرمی 2021

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-2021

برای معتادان فن آوری ، سیستم اطلاعات و سرگرمی قلب هر اتومبیل جدید است. مانند هر جنبه دیگر اتومبیل ، هر سازنده کار را کمی متفاوت انجام می دهد ، هم برای مهندسی بهترین سیستم و هم برای ایجاد یک تجربه خاص برای کاربر.


فولکس واگن 2021

/%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-2021

فولکس واگن ID.4 2021 اولین اتومبیل برقی ارزان قیمت نیست ، اما VW معتقد است که این اتومبیلی خواهد بود که در نهایت دنیا را به سمت برقی شدن سوق می دهد.