تعمیرات خودرو

نحوه تست پلاگین های برقی به روش صحیح

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD

مطمئناً ، از آنجا که بسیاری از مسائل مختلف باعث شروع سخت می شود ، برای تعیین اینکه مقصر شاخه های برقی هستند ، باید عیب یابی کنید. خبر خوب این است که شما می توانید با استفاده از یک مولتی متر دیجیتال (DMM) یک تست ساده مقاومت در برابر درخشش برق را انجام دهید.


نحوه تعمیر پنجره گیر کرده ماشین

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86

بدیهی است که پایین نگه داشتن پنجره خود در واقع یک گزینه نیست. نه تنها باعث می شود اتومبیل شما در معرض سرقت قرار گیرد بلکه کابین خودرو را در معرض عناصر قرار می دهد.